Sedan Genzon Novel Materials har slutfört fusionen och omorganisationen av tillgångar och realiserat en smidig start av produktionslinjen, å ena sidan ...

Sedan Genzon Novel Materials har slutfört sammanslagningen och omorganisationen av tillgångar och realiserat en smidig start av produktionslinjen, har Å ena sidan fokuserat på introduktion av högteknologiska talanger, systemupprättande och personalutbildningssystem, å andra sidan, genomföra ny marknadsföringsstrategi, genomföra omfattande kvalitetsstyrningsstrategi, genomföra mager produktion, ta itu med viktiga tekniska problem, uppgradera kvalitetsstyrningssystemet och andra aktiviteter, följa kundernas efterfråganorientering, ständigt förbättra det interna kvalitetsstyrningssystemet och servicekonceptet för modern kundorienterad ledning.

Genzon Novel Materials är ett professionellt företag som är ledande inom polymermaterial, har bildat ett professionellt företag integrerat med FoU, produktion och försäljning. Produkterna involverar ett komplett sortiment av polysterfilm som förpackningar, kortskydd, släpp basfilm, Skydd basfilm, Bronzing basfilm, Transfer basfilm, och Lurex tråd basfilm, Tangle film. I framtiden fokuserar Genzon Roman material på att bygga högpresterande filmproduktionsbas.


Posttid: maj-06-2020